Усложнената епидемиологична обстановка

ВАЖНО!!! Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипна ваканция, Ви уведомявам за следното: 1. Не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици от 64 ОУ … [Read more…]