Уважаеми родители

Ние, които преподаваме на Вашите деца, искаме техният учебен процес да протича спокойно и без прекъсване. Убедени сме, че споделяте това наше желание. Затова за Ваше улеснение Ви припомняме графика на часовете:
1 смяна
1ч – 7.30 – 8.10
2ч. – 8.20 – 9.00
3ч.- 9.10 – 9.50
Голямо междучасие – 20 мин.
4ч – 10.10 – 10.50
5ч -11.00 – 11.40
6ч. – 11.50 – 12.30

2 смяна
1ч – 13.15 – 13.55
2ч – 14.05 – 14.45
3ч – 14.55 – 15.35
Голямо междучасие – 20 мин
4ч – 15.55 – 16.35
5ч – 16.45 – 17.25
6ч – 17.35 – 18.15
7ч – 18.25 – 19.05

Всяко обаждане по телефона в тези часове пречи не само на Вашето дете, но и на целия клас!

От Педагогическия съвет на 64 ОУ