Уважаеми родители

Ние, които преподаваме на Вашите деца, искаме техният учебен процес да протича спокойно и без прекъсване. Убедени сме, че споделяте това наше желание. Затова за Ваше улеснение Ви припомняме графика на часовете:
1 смяна
1ч – 7.30 – 8.10
2ч. – 8.20 – 9.00
3ч.- 9.10 – 9.50
Голямо междучасие – 20 мин.
4ч – 10.10 – 10.50
5ч -11.00 – 11.40
6ч. – 11.50 – 12.30

2 смяна
1ч – 13.30 – 14.10
2ч – 14.20 – 15.00
3ч – 15.10 – 15.50
Голямо междучасие – 20 мин
4ч – 16.10 – 16.50
5ч – 17.00 – 17.40
6ч – 17.50 – 18.30

Всяко обаждане по телефона в тези часове пречи не само на Вашето дете, но и на целия клас!

От Педагогическия съвет на 64 ОУ