Трето-класиране-за-1-клас

Първо-класиране-на-учениците-за-1ви-клас-за-учебната-2020-2021-г.

Уважаеми родители,

обърнете внимание, че удостоверението за постоянен адрес трябва да бъде на името НА ДЕТЕТО, а не на родител.

Училища прилежащи/граничещи със 64 ОУ „Цар Симеон Велики“

Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021

Заповед за училищна комисия

заповед-учил.комисия

Уважаеми родители, при кандидатстване на учениците в 1 клас е необходимо да представите следните документи:

  1. Заявление по образец  ТУК
  2. Копие от акт за раждане
  3. Удостоверение за адресна регистрация на детето- образец № 16 или № 17

Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

  1. ОРИГИНАЛ на Удостоверение за завършена подготвителна група
  2. ОРИГИНАЛ на Приложения №16 или 17,  удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
  3. КОПИЕ от Акт за раждане на детето.
  4. Родителят попълва Заявление за съгласие за обработване на лични данни
  5. Медицински картон
  6. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /АКО ИМА ТАКИВА/

Училищен план-прием на ученици в първи клас в 64 ОУ през 2020/2021 учебна година 

заповед-план-прием


 Становище на ОС относно план- приема на ученици в 1 клас

становище-на-ОС

Заявлението за записване в 1 клас, може да изтеглите от ТУК

Заявленията за записване в 1 клас се приемат от 24.04.2020 г. до 21.05.2020 г. График на дейностите по приема:

График-прием-1клас-учебна2020_2021

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Прилежащи улици към района на 64 ОУ:

Нов-Microsoft-Word-Document-2