1 клас

Свободните места за 1 клас след второ класиране са 5.

График за подаване на документите:

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

Второ класиране на учениците за първи клас за учебната 2018/19 год.

ВХ.№703/ 8.06.2018 г.- първа група

ВХ.№ 705/ 8.06.2018 г.- втора група

ВХ.№ 704/ 8.06.2018 г.- трета група

 

Първо класиране на учениците за първи клас.

klasirane1

Необходими документи за записване на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

  1. ОРИГИНАЛ на Удостоверение за завършена подготвителна група
  2. ОРИГИНАЛ на Приложения №16 или 17,  удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
  3. КОПИЕ от Акт за раждане на детето.
  4. Родителят попълва Заявление за съгласие за обработване на лични данни
  5. Медицински картон
  6. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /АКО ИМА ТАКИВА/

Училищен план-прием на ученици в първи клас в 64 ОУ през 2018/2019 учебна година


Документ-заповед-1-клас

Заявлението за записване в 1 клас, може да изтеглите от тук

Заявленията за записване в 1 клас се приемат от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. График на дейностите по приема:

Документ-график-прием-в1-клас
 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

Документ-система-за-прием1-кл.

Прилежащи улици към района на 64 ОУ:

Документ-прилежащи-улици-в-района-на-64оу

 

Уважаеми родители, при записване на учениците в 1 клас е необходимо да представите следните документи:

  1. Оригинално удостоверение за завършена Подготвителна група
  2. Копие от акт за раждане
  3. Удостоверение за адресна регистрация на детето- образец № 16 или № 17