Екип на 64 ОУ

 •   Тереза Иванова – директор, учител по Български език и литература

 •   Снежана Амбицовска – зам.- директор

 •   Таня Страшникова – начален учител

 •   Силвия Иванова – начален учител

 •   Десислава Минчева – начален учител

 •   Георги Терзов – начален учител, учител по Английски език начален курс

 •   Веска Йосифова – начален учител

 •   Диана Владимирова – начален учител

 •   Ивайло Симеонов – начален учител

 •   Лилия Стоянова – начален учител

 •   Божанка Игнатова – начален учител

 •   Антоанета Чакърова – учител по Български език и Литература

 •   Надя Стефанова – учител по Математика и Физика

 •   Десислава Чолакова  – учител по История, География и Английски език

 • Десислава Бачорска – учител по Английски език

 •   Теодора Дринкова – учител по Музика

 • Анита Кюрчева – учител по Информационни технологии

 •   Анатоли Антонов – Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

 •   Мариана Владимирова – учител по Биология и Химия 

 • Румяна Авгарска – учител по Физическо възпитание и спорт

 •  Сара Гришева – учител на Предучилищна група
 • Янка Борисова – учител ЦДО

 • Димитър Хаджииванов – учител ЦДО

 • Стефан Иванов – учител в ЦДО
 •  Надя Цветанова -учител ЦДО

 • Ина Стайкова –  учител ЦДО

 •  Елена Стефанова – психолог

 • Деница Шарланова – логопед

 • Силвия Тошева- ресурсен учител