Профил на купувача

Договор за изпълнение на обществена поръчка в 64 ОУ

Протокол №1 от провеждане на процедура за обществена поръчка „Полагане на топлоизолация на външни стени и подмяна на дограма“ 

Протокол №2 от провеждане на процедура за обществена поръчка „Полагане на топлоизолация на външни стени и подмяна на дограма“