Документи 2018-2019

Заповед за училище план-прием за учебната 2019/2020 година

план-прием 2019 2020

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

etichen kodeks 2018-2019-min

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2018/2019 Г.

merki za povishavane kachestvoto na obrazovanieto 2018-2019

ГОДИШЕН ПЛАН  НА УЧИЛИЩЕТО  2018/ 2019 Г.

godishen plan 2018-2019–

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

pravilnik za VTR 2018-2019–

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 64 ОУ

godishen plan 2018-2019-min–

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2018/2019 Г.

plan za prevenciq na otpadaneto 2018-2019

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

programa za ravni vazmojnosti 2018-2019–

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2018/2019 Г.

strategiq za razvitie na uchilishteto 2018-2019–

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПГ 6-7 ГОДИШНИ

u.plan PG 2018-2019

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 – 3 КЛАС

up 1-3kl-ilovepdf-compressed

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 – 7  КЛАС

up 5-7kl-ilovepdf-compressed