Прием Предучилищна група за учебната 2020/2021 година

Приемът се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата. https://kg.sofia.bg