Предучилищна група

Прием Предучилищна група за учебната 2018/2019 година

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища

-Родителска среща за родителите на децата от Предучилищната група – 21.03.2019г. – 18.00ч.

-Приемат се деца, навършили 5 и 6 години
-Не се заплаща такса
-Закуската е безплатна
-Безплатен плод
-Обядът е с купони по 2,50 лв.
-Учебниците са безплатни

-ИИД „Информационни технологии“ – извънкласни дейности
-ИИД „Английски език“ – извънкласни дейности

Документи за записване се приемат в ИСОДЗ и ПГУ – https://kg.sofia.bg/isodz/


Декларация за записване може да изтеглите от  тук

Очакваме вашите въпроси на електронната поща на училището: carsimeon.veliki@abv.bg и на телефони:
02/961 34 36, 02/961 32 35 и факс: 02/961 34 36