НЕУЧЕБНИ ДНИ

Със Заповед РД09-1474/24.01.2022 г и РД09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. са обявени за неучебни. Учениците…

Виж още