Отлично представяне на 6.“а“ клас на Тест за пътна безопасност.

Виж още

Професионално ориентиране – беседа с 6.“а“ и 6.“б“ класове

Виж още