Уважаеми родители, ние, които преподаваме на Вашите деца, искаме техният учебен процес да протича спокойно и без прекъсване. Убедени сме, че споделяте това наше желание. Затова за Ваше улеснение прилагаме графика на часовете:

Дневен-режим-по-класове

Всяко обаждане по телефона в тези часове пречи не само на Вашето дете, но и на целия клас!

От Педагогическия съвет на 64 ОУ