ВАЖНО!!!

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипна ваканция, Ви уведомявам за следното:

1. Не се провеждат до второ нареждане ученически състезания и олимпиади, организирани прояви, изяви и мероприятия, организирани посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции, спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици от 64 ОУ и педагогически стгециалисти, които водят до събирането на много хора на едно място.

2. До края на учебната 2019/2020 година не се организират екскурзии, зелени училища, както и всички други пътувания.

3. ОГРАНИЧАВА СЕ достъпа на външни лица до входа на училището, както следва:

  • не се допускат родители, външни лица и снабдители във фоайето на 64 ОУ;
  • не се допуска влизането на родители, външни лица и снабдители в стола и лафката на 64 ОУ;
  • не се допускат родители, външни лица и снабдители в сградата на 64 ОУ по никакъв повод. Комуникацията с учители/класни ръководители се извършва по телефон или електорнен път;
  • учениците със здравословни проблеми не се допускат в училище, а се връщат за домашно лечение;
  • при проявени признаци на неразположение в учениците по време на учебните занятия, същите се отстраняват от учебни занятия, уведомяват се родителите, които трябва да ги приберат своеверменно;
  • купоните за столово хранене да се купуват от учениците или класните ръководители;
  • учениците от ЦДО се взимат от родителите на входа на училището, без родителите да влизат във фоайето на училището;

От ръководството на 64 ОУ