Със Заповед РД09-1474/24.01.2022 г и РД09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. са обявени за неучебни. Учениците се връщат на училище на 07.02.2022 г. Посещение на външни лица в училището в този период ще е в часовете от 9,00 ч. до 13,00 ч.