Вълнуващ бе 25-ти март за първокласниците от 1.“Б“ клас. Те празнуваха най-важния си ден – Празника на буквите . Цяла година полагаха усилия да научат българската азбука. Водени от своите учители и подкрепяни от родителите си, те овладяваха тайните на буквите и вече гордо казват „Всички букви знаем – можем да четем!”
В празнично украсената класна стая учениците уверено заявиха „Ние вече сме грамотни“.
Първокласниците получиха своите свидетелства за грамотност, а пред погледите на гости, учители и родители децата представиха забавна програма.
Всяко дете беше облечено с тениска, на която г-н Анатоли Антонов беше изрисувал красиво буква от българската азбука. Г-жа Миткова и г-н Антонов превърнаха класната стая на 1. „Б“ клас в „Двора на кирилицата“. Това е мястото, на което буквите носят мъдрост, знание и светлина.
Празникът бе изпълнен с много положителни емоции и изненади.

Ръководители:

  1. кл. ръководител – Диана Владимирова
  2. учител ГЦОУД – Габриела Королеева
  3. Учител по музика – Теодора Дринкова
  4. Учител по технологии и предприемачество – Анита Миткова
  5. Учител по изобразително изкуство – Анатоли Антонов