1 клас

След записване на ученици за 1 клас на трето класиране в 64 ОУ има 1 /едно/ свободно място към 28.06.2019г.

Трето класиране – учебна 2019/2020г.

Класирани ученици на трето класиране

Вх. №                        група
1. 663/13.06.19          I
2. 664/13.06.19         IV + 5т.

Документи за записване се приемат на 18.06.2019г. от 8:00ч. до 17:00ч.

Свободни места за трето класиране – учебна 2019/2020г.

Уважаеми родители,

свободните места за трето класиране за прием на ученици в първи клас в 64 ОУ за учебната 2019/20 год. са 2/две/ .

Попълването на свободните места ще се осъществи чрез подаване на ново заявление за участие в трето класиране на 13.06. от 8.00 часа до 17.00 часа и на 14.06.2019 г. до 12.00 часа.

Тереза Иванова

 

Първо класиране

Уважаеми родители,

обърнете внимание, че удостоверението за постоянен адрес трябва да бъде на името НА ДЕТЕТО, а не на родител.

Заповед за прием на ученици в 1 клас

Документ (заповед 1 клас)

Първо класиране на учениците за първи клас

Уважаеми родители, при кандидатстване на учениците в 1 клас е необходимо да представите следните документи:

  1. Заявление по образец  ТУК
  2. Копие от акт за раждане
  3. Удостоверение за адресна регистрация на детето- образец № 16 или № 17

Необходими документи за ЗАПИСВАНЕ на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

  1. ОРИГИНАЛ на Удостоверение за завършена подготвителна група
  2. ОРИГИНАЛ на Приложения №16 или 17,  удостоверяващи промени по постоянен и/или настоящ адрес
  3. КОПИЕ от Акт за раждане на детето.
  4. Родителят попълва Заявление за съгласие за обработване на лични данни
  5. Медицински картон
  6. Всички други документи, удостоверяващи допълнителни критерии /АКО ИМА ТАКИВА/

Училищен план-прием на ученици в първи клас в 64 ОУ през 2019/2020 учебна година 

план-прием 2019 2020


Заявлението за записване в 1 клас, може да изтеглите от ТУК

Заявленията за записване в 1 клас се приемат от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. График на дейностите по приема:

график за прием

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Прилежащи улици към района на 64 ОУ:

Нов-Microsoft-Word-Document-2