Няма свободни места за прием в 1 клас

Нареба за прием на ученици в 1 клас:KgWeb (sofia.bg)

Решение-101

Наредба

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г.:

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

grafik-22-23

Прилежащи улици към района на 64 ОУ:

Училищен план-прием на ученици в първи клас в 64 ОУ през 2022/2023 учебна година 

 

 Становище на ОС относно план- приема на ученици в 1 клас