Бюджет 2021

бюджет

Отчет на бюджета за 2021г.

Първо тримесечие

Отчет-на-бюджета-първо-тримесецие-2021-г.

Второ тримесечие

отчет

Трето тримесечие

Отчет-3-тримесечие

Бюджет 2020

бюджет-2020

Отчет на бюджета за 2020 г.

отчет-на-бюджет-2020-г.

Първо тримесечие

отет-бюджет-1-3-м.

Второ тримесечие

Отчет-за-изпълнение-на-бюджета-0т-01.01.20-до-30.06.20

Трето тримесечие

бюджет

Отчет на бюджет 2019

отчет-бюджет-2019