Протокол №4 за съгласуване на учебници за 7клас за учебната 2024/2025 г.

Протокол № 3 за съгласуване на учебници и учебни помагала от 1 до 3 клас и ПГ за учебната 2024/2025 г.

Протокол № 4 отчет за разхода по бюджета за първо тримесечие 2024 година

Протокол № 3 за съгласуване на училищния план-прием за учебната 2024/2025 година

Протокол № 2 за определяне членове на ОС за участие в комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ в 64. ОУ

Протокол № 1 отчет за разхода по бюджета за четвърто тримесечие 2023 година

Протокол-ОС-20.10.23

Протокол-Общ.съвет-6.2023

Покана-за-съгласуване-избора-на-учебници-2

Протокол-№-1-за-избор-на-учебници

Покана-за-съгласуване-на-план-прием-за-ПГ-и-1-клас

Протокол-№-2-за-съгласуване-на-план-приема-на-ПГ-и-1-клас

pokana-za-bjudjet

Протокол-№-3-отчет-бюджет

СТАНОВИЩЕ-ОС-ПРИЕМ-ПЪРВИ-КЛАС-2023-2024-Г.

Обществен-съвет