Проведени квалификационни курсове през учебната 2023/2024 г.

1.Квалификационен курс в периода 31.10.- 01.11.2023 г. на тема: „Екипно сплотяване чрез преживяване“ – 1 квалификационен кредит – 16 академични часа;

2. Квалификационен курс на 17.01.2024г. на тема: „СТЕМ и ресурсите на Уча.се“ – 1 квалификационен кредит – 16 академични часа;

3. Квалификационен курс на 19.02.2024 г. на тема: „Приобщаваща класна стая – предизвикателства, реалност и практика“ – 1 квалификационен кредит – 16 академични часа;

4. Квалификационен курс на 28.02.2024 г. на тема: „Интерактивността в педагогическата практика и съвременното обучение“ – 1 квалификационен кредит – 16 академични часа;

5. Квалификационен курс на 03.04. – 04.04.2024 г. на тема: „Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост “ – 1 квалификационен кредит – 16 академични часа;

6. Квалификационен курс на 25.04.2024 г. на тема: „ Тренинг за овладяване и контрол на професионалния стерес на педагозите. Стратегии и техники“ – 1 квалификационен кредит – 16 академични часа;

7. Квалификационен курс /за директори и зам.директори/ в периода 16.04.2024 г. – 25.04.2024 г. на тема: „Тренинг по позитивно мислене – практически техники за повишаване на вътрешната мотивация, справяне със стреса и положителна промяна в мисловните процеси“- 1 квалификационен кредит – 16 академични часа.