• Виолета Петрова – директор, начален учител

 • Стефан Иванов – зам.- директор, начален учител

 • Станислава Бобева – зам.- директор

 • Радостина Димитрова – учител на Предучилищна група

 • Мария Трайкова – старши учител начален етап

 • Георги Терзов – старши учител начален етап

 • Ивелина Иванова – учител начален етап

 • Илинка Толева – начален учител

 • Евелина Стоилова – старши учител начален етап

 • Диана Владимирова -старши  учител начален етап

 • Лилия Стоянова – старши  учител начален етап
 • Ивайло Симеонов – начален учител ГЦОУД

 • Камелия Паризова – учител ГЦОУД

 • Ивелина Целкинска – учител ГЦОУД

 • Маргарита Богданова – старши учител ГЦОУД

 • Силвия Иванова – старши учител в ГЦОУД

 • Сара Цветанова -учител начален етап

 • Светлин Петров –  учител ГЦОУД

 • Габриела Королеева – учител ГЦОУД

 • Донка Ченкова – учител ГЦОУД

 • Юлиана Зашева – учител ГЦОУД

 • Диана Тодорова – учител по Български език и Литература

 • Дияна Анастасова – старши учител по Български език и Литература

 • Надя Стефанова – старши учител по Математика

 • Георги Пърков – учител по Математика и Физика

 • Десислава Чолакова  -старши учител по История, География и Английски език

 • Адриана Томова – учител по Английски език

 • Теодора Дринкова – старши учител по Музика

 • Григор Григоров – учител по Информационни технологии

 • Анатоли Антонов – старши учител по Изобразително изкуство

 • Анита Миткова – учител по Технологии и предприемачество

 • Боянка Ценова – старши учител по Биология, Химия и Човекът и природата

 • Андрей Шалев – учител по Физическо възпитание и спорт

 • Надя Цветанова – учител по Физическо възпитание и спорт

 • Галя Йорданова – логопед

 • Силвия Тошева – ресурсен учител

 • Емилия Дойчева – психолог

 • Адв. Златева- +359882030565, ezlatevaa@abv.bg