• Тереза Иванова – директор, учител по Български език и литература

 •   Йолислав Иванов – зам.- директор

 •   Таня Страшникова – начален учител

 •   Стефан Иванов – начален учител

 •   Георги Терзов – начален учител, учител по Английски език начален курс

 •   Веска Йосифова – начален учител

 •   Диана Владимирова – начален учител

 •   Ивайло Симеонов – начален учител

 •   Лилия Стоянова – начален учител

 •  Димитър Хаджииванов – начален учител

 •   Теодора Върбанова – учител по Български език и Литература

 • Дияна Анастасова – учител по Български език и Литература

 •   Надя Стефанова – учител по Математика

 • Георги Пърков – учител по Математика и Физика

 •   Десислава Чолакова  – учител по История, География и Английски език

 • Адриана Томова – учител по Английски език

 •   Теодора Дринкова – учител по Музика

 • Анита Кюрчева – учител по Информационни технологии

 •   Анатоли Антонов – Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

 •   Кристиян Косев – учител по Биология и Химия 

 • Румяна Авгарска – учител по Физическо възпитание и спорт

 •  Радостина Димитрова – учител на Предучилищна група

 • Камелия Паризова – учител ЦДО

 • Илинка Толева – учител ЦДО

 • Силвия Иванова – учител в ЦДО

 •  Надя Цветанова -учител ЦДО

 • Ина Стайкова –  учител ЦДО

 • Станислава Бобева –  учител ЦДО

 •  Елена Стефанова – психолог

 • Галя Йорданова – логопед

 • Силвия Тошева- ресурсен учител