• Виолета Петрова – директор, начален учител

 •   Йолислав Иванов – зам.- директор

 •   Мария Трайкова – начален учител

 •   Стефан Иванов – начален учител

 •   Георги Терзов – начален учител, учител по Английски език начален курс

 • Ивелина Иванова – начален учител

 • Илинка Толева – начален учител

 •   Диана Владимирова – начален учител

 •   Ивайло Симеонов – начален учител

 • Илинка Толева – начален учител

 •   Лилия Стоянова – начален учител

 •   Петя Стоянова – учител по Български език и Литература

 • Дияна Анастасова – учител по Български език и Литература

 •   Надя Стефанова – учител по Математика

 • Георги Пърков – учител по Математика и Физика

 •   Десислава Чолакова  – учител по История, География и Английски език

 • Адриана Томова – учител по Английски език

 •   Теодора Дринкова – учител по Музика

 • Анита Петрова – учител по Информационни технологии

 •   Анатоли Антонов – Изобразително изкуство

 • Анита Миткова – учител по Технологии и предприемачество

 •   Боянка Ценова – учител по Биология, Химия и Човекът и природата

 • Румяна Авгарска – учител по Физическо възпитание и спорт

 • Надя Цветанова – учител по Физическо възпитание и спорт

 •  Радостина Димитрова – учител на Предучилищна група

 • Камелия Паризова – учител ЦДО

 • Ивелина Целкинска – учител ЦДО

 • Маргарита Богданова – учител ЦДО

 • Силвия Иванова – учител в ЦДО

 •  Сара Цветанова -учител ЦДО

 • Светлин Петров –  учител ЦДО

 • Габриела Королеева – учител ЦДО

 • Румяна Христова – учител ЦДО

 • Станислава Бобева –  учител ЦДО и учител по музика

 •  Елена Стефанова – психолог

 • Галя Йорданова – логопед

 • Силвия Тошева- ресурсен учител