Проект „Единство в различията“ (2015) в партньорство с AIESEC

BRET – Езикови мостове на толерантността (2007) – с партньори от Гърция, Турция и Румъния

Библиотеката – съвременен център за информация

Научи се да караш ски (2007)

На училище с приятели (2009)

Проект „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политика за устойчива енергия“ – към посолството на Норвегия (2015)