Работа по Национални програми за учебната 2023/ 2024 година

  1. „Без свободен час“;
  2. „България – образователни маршрути“ – Модул 1 и Модул 2;
  3. „Заедно в изкуствата и в спорта“;
  4. „Занимания по интереси“

„Проект успех“

„Всички сме деца на майката Земя“ (2004) 

„Един по – добър свят през детските очи“ (2007)