ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

 • ПГ – Познавателни книжки по БЕЛ, Математика, Околен свят, изобразително изкуство, Конструиране и технологии и Музика на издателство „Бит и техника“
 • I клас – Комплект по български език – Р. Танкова на изд. „Просвета 1945“
  Математика – М. Богданова на изд. „Клет“
  Родинознание- В. Петрова на изд. „Клет“
  Музика- Г. Калоферова на изд. „Просвета“
  Изобразително изкуство- Б. Папазов на изд. „Бит и техника“
  ТП- Т. Николова на изд. „Бит и техника“
 • II клас – Български език – М. Герджикова на изд. „Булвест 2000“
  Читанка – М. Герджикова на изд. „Булвест 2000“
  Математика – М. Богданова на изд. „Булвест 2000“
  Родинознание – Е. Василева, С. Цветанска изд. „Просвета плюс“
  Изобразително изкуство – В. Радева, Н. Петрова на изд. „Бит и техника“
  ТП – Т. Николова, С. Гърневска на изд. „Бит и техника“
  Английски език – Jenny Dooley на изд. „Expess Publishing“
 • III клас – Български език – М. Герджикова на изд. „Клет“
  Читанка – М. Герджикова на изд. „Клет“
  Математика – М. Богданова на изд. „Клет“
  Човекът и природата – М. Максимов на изд. „Булвест 2000“
  Човекът и обществото – П. Павлов на изд. „Просвета плюс“
  Музика – Г. Калоферова на изд. „Просвета“
  Изобразително изкуство – В. Радева на изд. „Бит и техника“
  ТП – Т. Николова на изд. „Бит и техника“
  Английски език – Herbert Pucha на изд. „Клет“
 • IV клас – Бълг. език -М. Герджикова, Ст. Вълкова, Д. Василева, А. Янкова-Сенгалевич на изд.“Булвест 2000″
  Читанка – М. Герджикова, Ст. Вълкова, Д. Василева, А. Янкова-Сенгалевич на изд.“Булвест 2000″
  Английски език – Herbert Pucha на изд. „Клет“
  Математика – М. Богданова на изд. „Булвест 2000“
  КМ – А. Ангелов-Ачо и колектив на изд. „Булвест 2000“
  Човекът и обществото – С. Цветанска и кол. на изд. „Просвета плюс“
  Човекът и природата – М. Касабова и кол. на изд. „Просвета плюс“
  Музика – Г. Калоферова на изд. „Просвета плюс“
  Изобразително изкуство – В. Радева, Зл. Димитрова на изд. „Бит и техника“
  ТП – Т. Николова и кол. на изд. „Бит и техника“
 • V клас – Бълг. език – В. Михайлова, Тишева, Станчева, Борисов на изд. „Просвета, основано 1945“
  Литература – К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева, Н. Даскалов, Е. Петкова на изд. „Анубис/Клет“
  Тетрадка по български език за 5 клас – В. Михайлова, Тишева, Станчева, Борисов на изд. „Просвета,
  основано 1945″
  Тетрадка по литература за 5 клас – Албена Хранова на изд. „Просвета, основано 1945“
  Помагало за избилаемите учебни часове БЕЛ за 5 клас – Весела Михайлова, Любов Шишкова на изд.
  „Просвета, основано 1945“
  Английски език – учебник и тетрадка (Student`s Book/Workbook and Grammar in use)
  Математика 1 и 2 част – Т. Витанов, Ч. Лозанов на изд. „Анубис“
  Тетрадки по математика 1 и 2 част – Т. Витанов, Л. Дилкина на изд. „Анубис“
  Сборник – Г. Кожухарова, Л. Дилкина на изд. „Анубис“
  История и цивилизации – Теодор Леков и колектив на изд. „Просвета“
  География и икономика – Л. Цанкова и колектив на изд. „Просвета плюс“
  Атлас по география и икономика за 5 клас на изд. „Datamap“
  Контурни карти по география и икономика за 5 клас – Ц. Пейкова на изд. „Просвета“
  Човекът и природата – М. Максимов и колектив изд. „Булвест 2000/Клет“
  КМИТ – изд. „Просвета плюс“
  Изобр. изкуство – изд. „Анубис/Клет“
  Технологии и предприемачество – Т. Николова и колектив на изд. „Бит и техника“
  Музика – В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова на изд. „Просвета, основано 1945“
  Тетрадка по музика – В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, З. Матеева на изд. „Просвета, основано 1945“
 • VI клас – Бълг. език – В. Михайлова, Тишева, Станчева, Борисов на изд. „Просвета, основано 1945“
  Литература – К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева, Н. Даскалов, Е. Петкова изд. „Анубис/Клет“
  Тетрадка по български език за 6 клас – В. Михайлова, Тишева, Станчева, Борисов на изд. „Просвета,
  основано 1945″
  Тетрадка по литература за 6 клас – Албена Хранова на изд. „Просвета, основано 1945“
  Тренировъчни тестове по БЕЛ за НВО и прием в гимназия за 6 клас – Т. Петрова, К. Иванова, И. Конедарева, Б. Георгиев на изд. „БГ учебник“
  Английски език – учебник и тетрадка (Student`s Book/Workbook and Grammar in use)
  Математика 1 и 2 част – Т. Витанов, Л. Дилкина на изд. „Анубис“
  Тетрадки по математика 1 и 2 част – Т. Витанов, Л. Дилкина на изд. „Анубис“
  Сборник – Т. Витанов, Л. Дилкина на изд. „Анубис“
  История и цивилизации – П. Павлов и колектив на изд. „Просвета“
  География и икономика – Л. Цанкова и колектив на изд. „Просвета плюс“
  Атлас по география и икономика за 6 клас на изд. „Datamap“
  Контурни карти по география и икономика за 6 клас – Ц. Пейкова на изд. „Просвета“
  Човекът и природата – М. Гайдарова и колектив на изд. „Просвета, основано 1945“
  КМИТ – изд. „Просвета плюс“
  Изобр. изкуство – изд. „Анубис/Клет“
  Технологии и предприемачество – Т. Николова и колектив на изд. „Бит и техника“
  Музика – В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова на изд. „Просвета, основано 1945“
  Тетрадка по музика – В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, З. Матеева на изд. „Просвета, основано 1945“
 • VII клас – Бълг. език – Ив. Инев, П. Върбанова, П. Маркова на изд. „БГ Учебник“
  Литература – К. Протохристова, С. Черпокова, А. Странджева, Н. Даскалов, Е. Петкова изд. „Анубис/Клет“
  Работни листове по бълг. език – Ив. Инев, Петя Маркова, В. Инева, Ц. Милчева на изд. „БГ Учебник“
  Примерни тестове по БЕЛ за НВО и прием в гимназия – Т. Петрова, К. Иванова, И. Конедарева, Б. Георгиев на изд. „БГ учебник“
  Английски език – учебник и тетрадка (Student`s Book/Workbook and Grammar in use)
  Математика 1 и 2 част – Т. Витанов, А. Калчева на изд. „Анубис“
  Сборник – Т. Витанов, Л. Дилкина на изд. „Анубис“
  Атлас по география и икономика за 7 клас на изд. „Datamap“
  Контурни карти по география и икономика за 7 клас – Ц. Пейкова на изд. „Просвета“
  КМИТ – изд. „Просвета плюс“
  Музика – В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова на изд. „Просвета, основано 1945“
  Тетрадка по музика – В. Сотирова, Р. Драганова, Г. Калоферова, З. Матеева на изд. „Просвета, основано 1945“