Прием Предучилищна група за учебната 2021/2022 година

Приемът се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата. https://kg.sofia.bg