Прием подготвителен клас за учебната 2024/2025 година

Приемът се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата. https://kg.sofia.bg

Прием Предучилищна група за учебната 2022/2023 година

Приемът се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата. https://kg.sofia.bg