Спортен празник „Здрави, силни, по-добри заедно срещу агресията“ – 2015