Родителска среща на 15.05.2024 г. от 17:30 ч. за родители на учениците от 1 до 6 клас

Родителска среща на 04.05.2023 г. за родители на учениците от 1 до 6 клас