Дати за провеждане на външното оценяване за 4 и 7 клас за учебната 2018/2019 година:

IV клас

Български език и литература, 09 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Човекът и природата, 16 май 2019 г.

 

VII клас

Български език и литература – 17 юни 2019 г.

Математика – 19 юни 2019 г.

Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019г.